Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Titkos társaságok képes leírás - Titkos társaságok, Összeesküvés elmélet.tlap.hu
részletek »

Titkos társaságok - Titkos társaságok, Összeesküvés elmélet.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: osszeeskuveselmelet.tlap.hu » Titkos társaságok
Keresés
Találatok száma - 13 db
25000 éves atlantiszi mágia

25000 éves atlantiszi mágia

A 25 000 ÉVES REJTÉLY - BOSZORKÁNYTÖRTÉNELEM A mágia, a titkos tudományok eredete kétségkívül egyiptomi eredetű és összefüggésben áll Thot állítólagos könyveivel, amelyek már ősidők óta tartalmazták mindazt a tudást, amit az egyiptomi papok féltve őriztek nemzedékről nemzedékre. Ugyanakkor ez a tudás egy idős az egyiptomiak civilizációval, amely megmagyarázhatatlan módon teljesen kifejlett formában jelent meg kb. 5500 - 6000 évvel ezelőtt. A civilizáció alapjait szolgáló tudásba a hajón érkező istenek avatták be őket, akiket egyszerűen csak első idők istenei néven illettek. Az első Heliopolisz-i isten, Ré, fiatalon érkezett egy különös hajón, a napbárkán de az idő múlásával megöregedett. Ezért Atumként, botra támaszkodó szaká llas öregemberként is ábrázolták akinek remegett a szája és csurgott a nyála.

A Bilderberg csoport I.

A Bilderberg csoport I.

Összeesküvés elméletek Összeesküvés-Gyakorlat I. "1954 óta napjainkig a világ legbefolyásosabb emberei évente egyszer titokban talákoznak... - így kezdődik Daniel Estulin 2007 decemberében megjelent könyve, amely máris világsiker. Ugyanis aról szól, hogy a világ politikai és pénzügyi vezetői miről is beszélnek évente egyszer titkos találkozásukkor - a Bilderberg csoport megbeszéléseken - és hogyan befolyásolják ezek a találkozások a világ ügyeit: elnökök megválasztását vagy megbuktatását, háborúk kitörését és az energiapiacok manipulálását.Dr. Csath MagdolnaI. részA főáramú média, bár meghívottként képviselői jelen vannak a találkozáson, híreket mégsem közöl róluk. A könyv főleg két kérdésre próbál válaszolni:- Vajon mivel foglalkoznak ezek a bölcs emberek, ami ekkora titokzatosságot érdemel? - Vajon merre akarják elvinni a világot?Azért ezekre a kérdésekre keresi a szerző a választ, mivel, - ahogy a könyv kiadója fogalmaz, - még az is elképzelhető, hogy a Bilderberg csoport többsége hisz abban, hogy lopakodó útjuk a titokzatos jövő felé jó szándékkal van kikövezve. De ennek ellenére az is lehetséges, hogy az emberek többsége még sem akar ezen az úton efelé a jövő felé menni. Ez a k

A rózsakeresztesek

A rózsakeresztesek

Az emberek először hatni akartak a természet erőire, és csak azután törekedtek arra, hogy megismerjék őket. A természettudományok őse a varázslás. Az emberek először hatni akartak a természet erőire, és csak azután törekedtek arra, hogy megismerjék őket. Előbb arra igyekeztek, hogy esőt csináljanak, és csak sokkal később, egy sokkal magasabb művelődési fokon kezdtek el gondolkozni azon, hogy mi is az eső. És még akkor is nagyon sokáig tartott, amíg szétfoszlott a homály, amellyel valamikor a varázslók körülövezték magukat és tudásukat, hogy emeljék tekintélyüket a nép előtt. Úgyszólván a XVIII. századig a természet törvényei még a természet titkai voltak. A természettudomány addig még okkult, vagyis rejtett tudomány volt, művelői gondosan őrizték tudásukat, és ha közölték is másokkal, titkos társaságokba tömörültek, és a társaság tagjait súlyos és hátborzongató eskükkel kötelezték, hogy nem fogják elárulni azt, amit tanultak. Ilyen titkos társaság volt a rózsakereszteseké. A rózsakereszteseknek a története is nagyon titokzatos. Nyomaik felbukkannak itt is, ott is a történelem folyamán, különböző országokban, így Magyarországon is.

A templomosok utódszervezetei

A templomosok utódszervezetei

Czike László A templomosok utódszervezetei Az ispotályosok 1070-ben, még az első keresztes hadjárat előtt kezdték meg a működésüket, amikor is az olasz kereskedők egy csoportja kórházat alapított Jeruzsálemben, Keresztelő Szent Jánosnak szentelve. Miután 1099-ben a keresztes lovagok el is foglalták a várost, az ispotályosok renddé alakultak és nagymestert választottak. Eredetileg még nem voltak katonai rend, ám a Szent János Lovagjainak Rendje egyre inkább katonai jelleget öltött, amint a templomosok befolyása növekedett. A Szentföld vesztével az ispotályosok (és a templomosok is) Ciprus szigetére szorultak vissza. A templomosok szétverése (1307-1314.) után vagyonuk nagy-részt az ispotályosokhoz került, ami még tovább erősítette az amúgy is igen be-folyásos rendet. Az ispotályos lovagok ezután Rodosz szigetére kényszerültek költözni. Amikor a törökök 1522-ben, három ostrom után átvették az uralmat a sziget fölött, a rend Málta szigetére költözött, ahol felvették a Máltai Szuverén és Katonai Rend, egyszerűbben a Máltai Lovagrend nevet. Ma a máltai lovagok központja Rómában található, és a pápa közvetlen fennhatósága alá tartozik. A lovagrendet több mint negyven ország független nemz

Dekabrista felkelés

Dekabrista felkelés

Amikor a Napóleon seregét üldöző orosz katonák előtt feltárult Európa, melyet addig mesterien - és mesterségesen - zártak el előlük, hirtelen rádöbbentek az orosz valóságra. Nemcsak a franciás műveltségű tiszteknek, hanem az egyszerű muzsikoknak is felnyílt a szemük. Ezzel a győztes hadsereg hátországa erkölcsi vereséget szenvedett. Az igazi csalódás akkor érte a falvaikba hazatérőket, amikor ugyanúgy folytatódott minden, mint annak előtte: a muzsikokat botozták és rabszolgamunkát végeztettek velük. Ez is hozzájárult a kirobbant dekabrista felkeléshez. A felszabadító háborúban a francia forradalom eszméivel megismerkedő előkelő tisztek titkos köreiben sokat vitatkoztak Oroszország új alkotmányának különböző modelljeiről. Egy pétervári csoport az amerikai minta alapján a birodalom föderatív átszervezését magába foglaló alkotmányos monarchiára törekedett. Az Ukrajnában tevékenykedő Déli Társaság ezzel szemben erős központi hatalmat követelt, mivel szerinte csak ez tudná biztosítani a jobbágyfelszabadítás lebonyolítását, a földbirtokok újrafelosztását, a népoktatás fejlesztését és az egyenlők társadalmának megteremtését. 1815-től tíz év alatt kétszáznyolcvan forrongás, katonai lázadás robbant ki Oroszország számos pontján. 1820-ban pedig valóságos parasztháború folyt: a Don vidékén lázongó parasztok a jobbágyrendszer eltörlését követelték. A forradalmi helyzet irányítására titkos társaságok alakultak. Szentpétervárott a Védelmi Szövetség és az Északi Titkos Társaság, a délvidéken pedig a Pavel Pesztyel gárdatiszt által alapított Déli Titkos Társaság. Zöld lámpa néven egy irodalmi társaság is csatlakozott a radikális változást követelőkhöz. Ez utóbbihoz tartozott Alekszander Puskin is. A társaságok tagsága többnyire katonatisztekből állt. Szinte valamennyien nemesek voltak hatalmas birtokokkal és szédítő karriert kínáló társadalmi ranggal. Ki legyen a cár?

Fórum - Avahlon

Fórum - Avahlon

szerintem érdekes tanulmány, kerezsténységben, hogyan jelenik meg a misztikus gondolkodás, amibe nincs semmi sallag. hisz szerintem pont eza lényege nem cselekvésnek, hogy nem hallozod fel a sok rosszat, és talán nem is gy kéne, hívni, hogy cselekvés. csak az auropai ember gondolkodik cselekvésbe, folyton rohan, folyton tesz vesz...

Galéria Titkos társaságok

Galéria Titkos társaságok

Illuminati címere A sok vitát kavart egy dolláros A Szabad kőművesség csak az Illuminati bábja? Szabadkőműves gyűrű

Hitler és a titkos társaságok

Hitler és a titkos társaságok

Egy konkrétabb szinten sokat fantáziáltak a nemzetiszocializmus témáinak és lényeges szimbólumainak eredetéről. Bizonyos szervezetekre utaltak, mint előfutárokra, de csakis olyanokra, amelyeknek nehéz bárminemű autentikus és szabályos beavatási karaktert tulajdonítani. Nem kétség, hogy nem Hitler találta ki a német fajelméletet, a swastika szimbólumát, az árja antiszemitizmust. JULIUS EVOLA HITLER ÉS A TITKOS TÁRSASÁGOK Rendkívüli, hogy különböző franciaországi szerzők kapcsolatot kerestek a német nemzetiszocializmus és a titkos társaságok illetve beavatási szervezetek között, amely kutatásokat a hitleri mozgalom feltételezett okkult háttere" inspirálta. Ez legelőször Pauwels és Bergier Mágusok hajnala című ismert, jócskán elkalandozó könyvében jelentkezett. Ebben a nemzetiszocializmust a mágikus gondolkozás" és a technikai tudomány egy egységeként definiálták, amire a páncélos hadosztály + René Guénon" kifejezést használták, amely kifejezést hallva, a tradicionális gondolkozás és az ezoterikus diszciplínák e kiemelkedő képviselője valószínűleg felháborodva forogna a sírjában.

Összeesküvés-elméletek

Összeesküvés-elméletek

Az 1789-es francia forradalom és az 1848-49-es itáliai forradalmak hátterében egy-egy szövevényes összeesküvés állt. Nicola del Corno írásában több olyan művet elemez, amelyek ezt az elméletet igyekeztek alátámasztani. Ezek közül kiemelkedik Augustin de Barruel XVIII. századi Mémoires pour servir ŕ l'histoire du Jacobinisme című munkája, amelyben a jezsuita apát számos bizonyítékkal kívánta igazolni elméletét, miszerint a francia forradalom egy minden részletében előre megtervezett, egész Európát behálózó összeesküvés eredménye volt. Az összeesküvők enciklo­pédista filozófusok, szabadkőművesek, janzenisták voltak, de részt vettek benne miniszterek (Turgot, Necker) és uralkodók (a Habsburg II. József, a svéd III. Gusztáv, a lengyel II. Szaniszló, a dán VII. Keresztély) is, élükön a porosz II. Frigyessel, Voltaire-rel, D'Alambert-rel és Diderot-val. Bár az összeesküvők indítékai különbözők voltak, mindannyian mélyen gyűlölték a keresztény vallást. Barruel művét nagyon hamar lefordították számos más nyelvre, s az ellenforradalom bestsellere lett. A könyv terjedése nyomán több írás is szüle-tett Európa-szerte, melyek az összeesküvés-elméletet próbálták újabb és újabb érvekkel alátáma

Hirdetés
Összeesküvéselméletes: Az Illuminátusok

Összeesküvéselméletes: Az Illuminátusok

Bevezetés A témával foglalkozó sok cikk az illuminátusokat csak egy okkult szabadkőműves páholynak tartja. A valóság az, hogy az Illuminátus Rend a szabadkőművesség felett álló szervezet, melynek valóban vannak okkult, sátánista szertartásaik (ezekkel egy későbbi cikkben majd részletesen foglalkozunk), de nem ez a fő profiljuk. Gyakorlatilag egy nagyon gazdag és befolyásos családok által alkotott, zárt körű csoport, melynek célja az alapítójuk által megálmodott új világrend megvalósítása. Ezt a célt azonban sohasem nyíltan az Illuminátus Rend próbálja véghez vinni, ezért vannak a fedőszervezeteik. Ilyen például a szabadkőművesség vagy a szcientológia. Ezek azért kellenek, hogy kudarc esetén ne a Rend járatódjon le, hanem az adott fedőszervezet. Ezeknek a fedőszervezeteknek nem kell tudni, hogy pontosan kik állnak felettük, elég ha ezt csak a legfelsőbb vezetés tudja. A Rend csak a legalacsonyabb szintekre enged be kívülállókat, őket általában a szabadkőművesek legmagasabb szintjeiről válogatják ki. A magasabb szintekre csak az illuminátus családok tagjai kerülhetnek. Ez gyakorlatilag 13 családot jelent (a kiválasztott családok száma nem véletlen, a 13 a boszorkánysággal és a sátáni

Rózsakeresztesek és más titkos társaságok

Rózsakeresztesek és más titkos társaságok

A legendák szerint a Rózsakeresztes Testvériséget Christian Rosenkreutz alapította a 15. század első éveiben. A valóságban azonban ilyen személy nem is létezett, és a Rózsakeresztesek alapítója az eredetileg lutheri és paracelsus-i tanokat követő Johann Valentin Andreae volt, aki a 17. században elsősorban gnosztikus teológiára épülő evangélikus-keresztény-ezoterikus iskolát hozott létre. A Rózsakeresztesek szervezete A társaság törvényeit 1767-ben állapították meg, és 1777-ben tökéletesítették. A rózsakereszteseknek nyolc fokozatuk volt. A négy alsóbb fokozatot követte a tulajdonképpeni felavatás, amikor a jelöltet hatásos

Titkos társaságok

Titkos társaságok

Információ ami máshol nem hozzáférhető Cikkek, könyvek, stb. Filozófia Ulick Varange:Imperium Forradalmi mozgalmak A Morning Post cikkei Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak Szabadkőművesség Dr. Somogyi István: A szabadkőművesség igazi arca Dr. Friedrich Wichtl: Világszabadkőművesség, világforradalom, világköztársaság Valós történelem Lengyel atrocitások a német kisebbség ellen Lengyelországban 1939-ben

Titkos társaságok története

Titkos társaságok története

A titkos társaságok mindig is izgatták az emberek képzeletét. Hogyan jöttek létre az első titkos társaságok? Milyen változataik alakultak ki a korok folyamán? És milyen hatásuk volt, illetve van a világ folyásának alakulására?

Tuti menü