Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Magyar szabadkőművesek képes leírás - Titkos társaságok, Összeesküvés elmélet.tlap.hu
részletek »

Magyar szabadkőművesek - Titkos társaságok, Összeesküvés elmélet.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: osszeeskuveselmelet.tlap.hu » Magyar szabadkőművesek
Keresés
Találatok száma - 5 db
A szabadkőműves Martonyi János

A szabadkőműves Martonyi János

Az Egyesült Államok külföldi fegyveres beavatkozásai ellen legkövetkezetesebben fellépő amerikai képviselő, Ron Paul bajorországi támogató blogján megjelent a titokzatos Bilderberg-csoport idei konferenciáján résztvevők listája, amelyen most először magyar résztvevő neve is szerepel. Néhány résztvevő: Condoleezza Rice amerikai külügyminiszter, Szófia spanyol királynő, Jean-Claude Trichet, az Európai Központi Bank elnöke, Joaquín Almunia, az EU pénzügyi biztosa, Jan Peter Balkenende holland miniszterelnök, Oscar Bronner, az osztrák balliberális Der Standard napilap kiadója, Joschka Fischer, volt német külügyminiszter, Richard C. Holbrooke, volt amerikai ENSZ-nagykövet, Herny A. Kissinger, volt amerikai külügyminiszter, Peter Mandelson, az EU kereskedelmi biztosa, David Rockefeller, a Chase Manhatten Bank volt elnöke, Flemming Rose, a Jyllands Posten főszerkesztője (ezen dán lapban jelent meg a Mohammed próféta gúnyrajza), Martonyi János volt külügyminiszter (szerkesztő: és Marosvásárhelyi néven állambiztonsági jelentgető, besúgó(?)) és három ismert amerikai neokonzervatív: James Wolfensohn, Richerd N. Perle, valamint Paul Wolfowitz.

Badiny Jós Ferenc magyarságkutató

Badiny Jós Ferenc magyarságkutató

BADINY JÓS FERENC 95. születésnapjára (2004. június 3.) jelent meg e kötet, mely két új írását tartalmazza a jeles tudósnak, akinek ezúttal is további alkotó éveket s jó egészséget kívánunk mindnyájunk érdekében, mindnyájunk örömére! Nem jöttünk mi sehonnét. - A mi őshazánk a Kárpát-medence. Ez az én szilárd hitem, amit bizonyítani is tudok a vértesszőlősi 350 000 éves ember hagyományaival. - E hagyományok valójában fizikai létezések. Ugyanis a régészek megtalálták koponyájának nagy részét, melynek kapacitás-mérete 1400 köbcentiméter. (A mai emberé 1460.) Csontjaiból is néhányat és azután egy mészkőlapon a lábnyomát is. A régészet nevet is adott neki, így nevezik: Homo (erectus) Sapiens Paleohungaricus.

Magyar szabadkőművesek listája

Magyar szabadkőművesek listája

* Abafi Lajos, irodalomtörténész, lepkekutató * Ábrányi Emil, ifj., költő * Ady Endre, költő * Almásy Pál, az 1849-es debreceni országgyűlés elnöke * Alpár Ignác, építész * Andrássy Gyula, id., miniszterelnök * Apáthy István, zoológus, a kolozsvári egyetem rektora, az erdélyi Nemzeti Tanács elnöke * Apponyi Antal, politikus * Aranka György, az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság alapítója * Auer Pál, politikus B [szerkesztés] * Balassa József, nyelvész * Balázs Ferenc, író, unitárius lelkész * Bali Lajos,lelkész, feltaláló, festő * Banda Ede, gordonkaművész * Bánffy György, református főgondnok * Bánffy Miklós, politikus * Bánki Donát, feltaláló * Bánóczi József irodalomtörténész, nyelvész * Bányai Elemér Zuboly, újságíró, író * Bárczy István, Budapest főpolgármestere * Bárdos Artúr, rendező, intendáns, szakíró * Barkóczy Ferenc, esztergomi érsek * Báróczy Sándor, író, műfordító, testőr * Baróti Szabó Dávid, költő, nyelvújító * Barta Ernő, grafikus * Bartók György, id., református püspök * Batsányi János, költő * Batthyány Alajos, politikus * Baumhorn Lipót, építész * Beke Manó, matematikus * Benczúr Gyula, festő * Benedek Elek, író * Benedek István, író * Benedek Marcell, író * Berde Sándor, református lelkész * Beregi Oszkár, színész * Berény Róbert, festő * Berinkey Dénes, politikus * Bernády György, marosvásárhelyi polgármester * Bernáth Aurél, festő * Berzeviczy Albert, miniszter, az MTA elnöke * Bessenyei György, költő * Bethlen Gergely (gróf), honvédezredes * Biás István, levéltáros, helytörténész * Bibó István, politikus * Bíró Lajos, író * Bíró Mihály, grafikus * Bláthy Ottó Titusz, feltaláló * Bókay Árpád, tanár * Bókay János, orvos * Bókay János, ifj., író * Boncza Miklós, politikus, Ady apósa * Bonkáló Sándor, irodalomtörténész * Born Ignác, geológus * Boromisza Tibor, festő * Bölöni György, irodalomtörténész * Böszörményi Jenő, gépészmérnök * Braun Róbert, szociológus * Bruckental Sámuel, Erdély kormányzója * Buchinger Manó, képviselő * Búza Barna, költő C [szerkesztés] * Cornides Dániel, történetíró * Czakó Ambró, református lelkész * Czetz János, honvédtábornok * Csengey Gusztáv, költő * Csáky Tivadar, képviselő * Császár Imre, színész * Csáth Géza, író * Csécsy Imre, író, újságíró, politikus * Csemegi Károly, büntetőjogász * Csergő Hugó, író * Csifó Salamon, unitárius teológus * Csokonai Vitéz Mihály, költő * Csontváry Kosztka Tivadar, festő * Csornoky Viktor, kisgazdapárti politikus * Cs. Sebestyén Károly, néprajztudós D [szerkesztés] * Darvas József, író * Dayka Gábor, költő * Dénes György, színész * Dessewffy József, konzervatív politikus * Devecseri Gábor, műfordító * Diószegi Sámuel, botanikus * Diósszilágyi Sámuel, orvos * Ditrói Mór, színigazgató * Domanovszky Endre, festő * Draskovich János (gróf), katonatiszt * Dutka Ákos, költő E [szerkesztés] * Endrődi Sándor, költő * Esterházy Ferenc, főkancellár * Esterházy János, a kormányzó tanács tagja * Esterházy Miklós, tábornagy F [szerkesztés] * Fabinyi Rudolf, vegyész, a Magyar Kémikusok Egyesülete alapítója * Fekete János, cs. kir. kamarás, vezérőrnagy, író * Feld Zsigmond, színész, színigazgató * Feleky Géza, újságíró * Feleky Miklós, színész, rendező * Felsőbüki Nagy Pál, képviselő * Ferencz József, unitárius püspök * Ferenczy Béni, szobrász * Festetich György, a Helikon alapítója * Feszty Árpád, festő * Földi János, természettudós * Fodor József, költő * Frankel Leó, hivatásos forradalmár * Freyseysen Gyula Beregszász főbírája * Fricsay Ferenc, politikus, legitimista * Friedrich István, miniszterelnök G [szerkesztés] * Gaál Mózes, író * Gábor Andor, költő * Gábor Ignác, irodalomtörténész * Gabányi Árpád, színész, rendező * Gál Gyula, színész * Gelléri Mór közgazdasági szakíró, a magyar iparfejlesztés kiemelkedő alakja * Góth Sándor, színész, rendező * Granasztói Pál, építész * Gundel János, vendéglős * Gyarmathi Sámuel, nyelvész * Gyöngyösi János, külügyminiszter * György Oszkár, költő H [szerkesztés] * Hadik András, tábornagy * Hajnik Pál, politikus * Hajnóczy József, jogtudós, jakobinus * Hajós Alfréd, építész, olimpiai bajnok * Halmi Ferenc, színész * Harsányi Zsolt, író * Hatvany Lajos, irodalomtörténész * Hatvany Bertalan, műfordító * Haypál Benő, református lelkész * Hegedűs Gyula, színész * Heltai Jenő, költő, író * Hevesi József, színigazgató * Hevesi Sándor, rendező, színigazgató * Herman Lipót, festő * Hock János, józsefvárosi plébános, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke * Horn Ede, közgazdász * Hornyánszky Gyula, klasszikafilológus * Horváth Mihály, történész, püspök * Hubay Jenő, hegedűművész * Hunyady Béla országgyűlési képviselő * Hunyady Sándor, író * Huzella Elek, zeneszerző I [szerkesztés] * Ignotus Pál, szerkesztő * Ignotus Veigelsberg Hugó, író, szerkesztő * Istók János, szobrász * Ivánka Imre, Kossuth-párti képviselő J [szerkesztés] * Jakab Dezső, építész * Jancsó Elemér, irodalomtörténész, kritikus * Jánosi Zoltán, református lelkész * Janovics Jenő, színházi rendező * Jászi Oszkár, történész, szociológus * Joannovics György, nyelvész, politikus nagymester * Józan Miklós, unitárius püspök K [szerkesztés] Kossuth Lajos felvételi kérelme a szabadkőműves mozgalomba * Kabakovits József, politikus * Kádár József, Szolnok-Doboka vármegye monográfusa * Kadosa Pál, zeneszerző * Káldy Gyula, zeneszerző, színigazgató * Kálmán Oszkár, operaénekes * Karinthy Frigyes, író * Kármán József, író * Kárpáti Aurél, kritikus * Kassák Lajos, költő, festőművész * Katona István, történetíró * Kazinczy Ferenc, író, nyelvújító * Kemény János, író, irodalomszervező * Kerényi Károly, klasszika-filológus * Kernstok Károly, festő * Kertész Manó, nyelvész * Kincs Gyula, újságíró, Ady tanára a zilahi kollégiumban * Király György, irodalomtörténész * Kisfaludi Strobl Zsigmond, szobrász * Kiss József, költő * Klapka György, honvédtábornok * Kollár Ádám, jogtudós * Kolozsváry (Kolos-Vary) Zsigmond, festő * Komor Marcell, építész * Komor Vilmos, karmester * Koppi Károly, történetíró, piarista * Koródy András, karmester * Kosztolányi Dezső, író * Kossuth Lajos, kormányzó * Kovachich Márton, történetíró * Kőrösi Csoma Sándor, felfedező, nyelvész * Kővágó József, Budapest főpolgármestere * Kresz Géza, orvos * Krompecher Ödön, sebész * Kubinyi Ágoston, természettudós, régész * Kubinyi Ferenc, politikus, régész * Kuncz Aladár, író * Kunfi Zsigmond, szociáldemokrata politikus * Kürti József, színész L [szerkesztés] * Laczkó Géza, író * Laczkovich János, magyar jakobinus * Lajta Béla, építész * Lavotta János, zeneszerző * Lavotta Rezső, zeneszerző * Lendvai Márton, színész * Ligeti Ernő, író * Liszt Ferenc, zeneszerző * Lovik Károly, író * Löffler Béla, építész M [szerkesztés] * Madarassy László, rocksztár * Madzsar József, politikus * Magyar-Mannheimer Gusztáv, festő * Makai Ödön, ügyvéd, József Attila sógora és gyámja * Makkai Sándor református püspök, író * Maleczky Oszkár, operaénekes * Maléter István, ügyvéd, Maléter Pál apja * Mannheim Károly szociológus, filozófus * Márai Sándor, író * Márffy Ödön, festő * Matkovits Leó * Margó Ede, szobrász * Maróczy Géza, sakkozó * Martinovics Ignác, jakobinus * Mechwart András, gépészmérnök * Mezei Ottó, művészettörténész * Molnár Antal, esztéta * Dr Molnár Imre, Magyar Rádió alapítótagja * Molter Károly, író * Mónus Illés, képviselő * Móra Ferenc, író * Móricz Miklós, statisztikus, Móricz Zsigmond öccse N [szerkesztés] * Nádasdy Kálmán, színházigazgató * Nagy Endre, konferanszié * Nagybaczoni Nagy Vilmos, hadügyminiszter * Nagyváthy János, mezőgazdász * Naláczy József, műfordító, testőr * Németh József iskolai tanár,oktató, O [szerkesztés] * Ódry Lehel, rendező * Ódry Zuárd, bűvész * Olgyai Viktor, grafikus * Orbán Dezső, festő * Orczy Lőrinc, költő * Ordódy György, építész * Ormay Ferenc, énekes P [szerkesztés] * Paál Árpád, politikus, újságíró * Pajor Gáspár, író, szerkesztő * Pákei József, unitárius teológus * Pákey Lajos, építész * Pálffy Károly, kancellár * Pálóczi Horváth Ádám, író, műfordító * Pataky Jenő, színész * Páter Béla, botanikus * Paulay Ede, színész * Péczely József, történetíró * Perlrott-Csaba Vilmos, festő * Petelei István, író * Pfeiffer Ignác, tanár * Pikler Gyula, jogtudós * Podmaniczky Frigyes, politikus, akadémikus * Polányi Károly, szociológus * Poldini Ede, zeneszerző, zongoraművész * Polgár Tibor, zeneszerző, karmester * Pólya Tibor, festő, grafikus * Puky Miklós, politikus * Pulszky Ferenc, író, politikus, régész * Purjesz Lajos, újságíró R [szerkesztés] * Radványi Géza, filmrendező * Rabinovszky Máriusz, művészettörténész * Ráday Gedeon, költő, irodalomszervező * Ráthonyi Ákos, filmrendező * Ravasz László, református püspök * Reinitz Béla, zeneszerző, zenekritikus * Rékai Nándor, karmester, zeneszerző * Reményi Ede, hegedűművész * Remenyik Zsigmond, író * Réthy Mór, matematikus * Réti Ödön, író * Richter Antal irodaigazgató * Róna József, szobrász * Róth Miksa, üvegfestő * Rónay János Jácint, író, bencés szerzetes, pozsonyi nagyprépost * Rózsahegyi Kálmán, színész * Rubinyi Mózes, nyelvész S [szerkesztés] * Schedius Lajos, esztéta, irodalomszervező * Schmidt József, nyelvész, indológus * Schöpflin Aladár, irodalomkritikus * Sebestyén Géza, színész * Serly Lajos, zeneszerző, karmester * Sigray Jakab, jakobinus * Simonyi Ernő, Kossuth-párti politikus * Sipos Pál filozófiai író, református lelkész * Somló István, színész * Supka Géza, politikus, újságíró, régész * Surányi Miklós, író * Sajnovics János, matematikus, csillagász, nyelvész SZ [szerkesztés] * Szabó Ervin, könyvtárigazgató, társadalomtudós * Szabolcska Mihály, költő * Szacsvay Sándor, a Magyar Hírmondó szerkesztője * Szalatnai Rezső, író * Szász Zoltán, publicista, író * Széchényi Ferenc, a Nemzeti Múzeum alapítója * Székely Mihály, operaénekes * Szemere Pál, költő * Szende Pál, politikus * Szent-Györgyi Albert, biokémikus, Nobel-díjas * Szenteleky Kornél, író * Szentmarjay Ferenc, jakobinus * Szerdahelyi Kálmán, színész * Szimonidesz Lajos, művelődéstörténész, evangélikus lelkész, tábori püspök * Szini Gyula, író * Szobotka Tibor, író * Szőnyi István, festő * Sztehlo Gábor, evangélikus lelkész * Sztojanovics Jenő, zeneszerző, zenekritikus T [szerkesztés] * Tabéry Géza, író * Tamási Áron, író * Telcs Ede, szobrász * Teleki Ádám, költő, műfordító * Teleki László, politikus, író * Teleki Sámuel, erdélyi kancellár * Teleki Sándor, honvédezredes, Petőfi barátja * Telepy Károly, festő * Than Mór, festő * Thék Endre, bútorgyáros * Tompa László, költő * Törzs Jenő, színész * Türr István, altábornagy Ü [szerkesztés] * Ürményi József, országbíró V [szerkesztés] * Vágó József, építész * Valentiny Ágoston, igazságügyi miniszter * Vámbéry Rusztem, jogász * Varannay Aurél, közgazdász * Vásáry István, kisgazdapárti politikus, Debrecen polgármestere * Vázsonyi Vilmos, igazságügyi miniszter * Vedres Márk, szobrász * Venetiáner Lajos, főrabbi * Verő György, zeneszerző, karmester * Vetter Antal, honvédtábornok * Vikár Béla, etnográfus, műfordító, akadémikus * Vukovics Sebő, honvédelmi miniszter W [szerkesztés] * Wekerle Sándor, miniszterelnök X [szerkesztés] * Xántus János, néprajzkutató Z [szerkesztés] * Zárai Samu, kereskedő * Zathureczky Ede, hegedűművész * Zerkovitz Béla, zeneszerző * Zipernowsky Károly, feltaláló ZS [szerkesztés] * Zsolt Béla, író

Raffay Ernő Trianonról

Raffay Ernő Trianonról

Nagy siker övezte Raffay Ernő múlt héten megtartott partiumi előadássorozatát. Az előadások helyszínéül szolgáló termek mindenhol zsúfolásig megteltek: Fehérgyarmaton, Szatmárnémetiben, Nagybányán, Zilahon, majd a sorozatot záró Nagyváradon is. Krakkó Rudolf, az előadásokat szervező szatmárnémeti Híd egyesület elnöke köszöntötte a közönséget és az előadót. Bevezető beszédében elmondta: 88 évvel ezelőtt, 1920 júniusában olyasmi történt, ami után még azok is érthetetlenül eszméltek fel, akiknek a javára történtek az események. Egy döntést hoztak! Mindenki meglepődött e döntés súlyosságán, kivéve persze azokat, akik már előre tudták, hogy mi lesz az eredmény A szervező maga is feltette a kérdést: Valójában tudták-e az akkori döntéshozók, hogy mit tesznek? Képesek voltak felmérni döntésük következményeit? Vagy csak a bosszú hajtotta őket? Ma már egyre több embert foglalkoztat az a kérdés, szerte a nagyvilágon, hogy valójában egy békekötés történt Párizs környékén 1920 júniusában, vagy egy gaztettet hajtottak végre ott? Nagyváradon az Erdélyi Magyar Ifjak nagyváradi szervezetének elnöke, Nagy József Barna szólt a hallgatóságához, méltatva Raffay Ernő történészi érdemeit, majd ráirányítva a figyelmet a történész egyik régóta ismert és hangoztatott tézisére, hogy nemzetközi döntőbíráskodással és népszavazással meg lehetne oldani a trianoni kérdést. Raffay Ernő előadásait Tr

Szabadkőműves páholymunkák

Szabadkőműves páholymunkák

Szabadkőművesség bemutatása, érdekes cikkek és videók a szabadkőművességről. A mai szabadkőművesség az építőművészetből eredő, annak ősi jelképrendszerét avatási szertartásokon átörökítő rend, melynek sarkalatos törvényeit Anderson 1723-ban közzétett alkotmánya rögzíti. A rend célja a kezdet kezdetétől az, hogy ?az egyesség központjává váljék, és eszköz igaz barátság kötésére olyan személyek között, kik nélküle örökös távolságban maradtak volna.? A Magyarországi Nagyoriens szívesen lát soraiban a fenti elvekkel egyetértő és cselekedni kívánó ?szabad és jóerkölcsű? férfiakat. Páholyaiba ugyan kizárólag férfiakat vesz fel, de baráti kapcsolatot ápol a Magyarországon tevékenykedő női és vegyes páholyokkal és szívesen ad felvilágosítást róluk is.

Tuti menü