Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Titkos társaságok, Összeesküvés elmélet linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között: Raffay - Titkos [6. oldal]
részletek »

Titkos társaságok, Összeesküvés elmélet képes leírás: Raffay - Titkos [6. oldal]

Képes leírás

Itt vagy: osszeeskuveselmelet.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 115 db
Raffay Ernő Trianonról

Raffay Ernő Trianonról

Nagy siker övezte Raffay Ernő múlt héten megtartott partiumi előadássorozatát. Az előadások helyszínéül szolgáló termek mindenhol zsúfolásig megteltek: Fehérgyarmaton, Szatmárnémetiben, Nagybányán, Zilahon, majd a sorozatot záró Nagyváradon is. Krakkó Rudolf, az előadásokat szervező szatmárnémeti Híd egyesület elnöke köszöntötte a közönséget és az előadót. Bevezető beszédében elmondta: 88 évvel ezelőtt, 1920 júniusában olyasmi történt, ami után még azok is érthetetlenül eszméltek fel, akiknek a javára történtek az események. Egy döntést hoztak! Mindenki meglepődött e döntés súlyosságán, kivéve persze azokat, akik már előre tudták, hogy mi lesz az eredmény A szervező maga is feltette a kérdést: Valójában tudták-e az akkori döntéshozók, hogy mit tesznek? Képesek voltak felmérni döntésük következményeit? Vagy csak a bosszú hajtotta őket? Ma már egyre több embert foglalkoztat az a kérdés, szerte a nagyvilágon, hogy valójában egy békekötés történt Párizs környékén 1920 júniusában, vagy egy gaztettet hajtottak végre ott? Nagyváradon az Erdélyi Magyar Ifjak nagyváradi szervezetének elnöke, Nagy József Barna szólt a hallgatóságához, méltatva Raffay Ernő történészi érdemeit, majd ráirányítva a figyelmet a történész egyik régóta ismert és hangoztatott tézisére, hogy nemzetközi döntőbíráskodással és népszavazással meg lehetne oldani a trianoni kérdést. Raffay Ernő előadásait Tr

Rózsakeresztesek és más titkos társaságok

Rózsakeresztesek és más titkos társaságok

A legendák szerint a Rózsakeresztes Testvériséget Christian Rosenkreutz alapította a 15. század első éveiben. A valóságban azonban ilyen személy nem is létezett, és a Rózsakeresztesek alapítója az eredetileg lutheri és paracelsus-i tanokat követő Johann Valentin Andreae volt, aki a 17. században elsősorban gnosztikus teológiára épülő evangélikus-keresztény-ezoterikus iskolát hozott létre. A Rózsakeresztesek szervezete A társaság törvényeit 1767-ben állapították meg, és 1777-ben tökéletesítették. A rózsakereszteseknek nyolc fokozatuk volt. A négy alsóbb fokozatot követte a tulajdonképpeni felavatás, amikor a jelöltet hatásos

Ryufor Alapítvány - Magyar UFO Kutatás

Ryufor Alapítvány - Magyar UFO Kutatás

A Magyar UFO Kutatási Központ Alap és Archívum, a legrégibb hagyományokkal rendelkező UFO-kutatással foglalkozó magyarországi szervezet, amely az ország egyik legnagyobb Sci-Fi klubjának UFO-szekciójaként jött létre a 80-as évek végén Ózdon. A Magyar Televízióban ekkor rendkívül nagy népszerűségnek örvendett az UFO-kkal, megmagyarázhatatlan jelenségekkel, Sci-Fi-vel foglalkozó Nulladik Típusú Találkozások című műsor, amelynek első nyilvános rendezvényére 1990. November 10-11. között a budapesti Havanna Közösségi Házban került sor Déri János vezetésével. A művelődési intézmény a rendezvény alkalmából felkérte akkor már több mint 1 éves szervezetünket, hogy közreműködjön a rendezvény szervezésében, lebonyolításában és biztosítsa UFO-fotó archívumának egy részét, egy kiállítás létrehozásához. Ekkor került sor a RYUFOR első nyilvánosság előtti bemutatkozására. Már a rendezvény szervezése kapcsán megnőtt az érdeklődés akkori csoportunk munkája iránt, és ez arra késztette szervezetünket, hogy a helyi klubokat országos hálózattá bővítve, jogi keretek között folytassuk munkánkat. Ekkor jött létre a RYUFOR Alapítvány, mint önálló jogi személy és ekkora az alapítványi hálózat országos tagl

Secret Societies: a very short history

Secret Societies: a very short history

Adam Weishaupt considered his Order of the Illuminati, often seen as the mother of all secret societies, as the greatest thing ever invented by human reason. Yet the nature and significance of such organizations are subject to much debate. Statesmen from Metternich to Disraeli and revolutionaries from Buonarroti to Bakunin were convinced of their importance and effectiveness. The assassination in Sarajevo that unleashed the First World War was attributed to the Black Hand; and the hand of the Elders of Zion has been and is seen everywhere. It is true that today's bookshops resolutely shelve the topic with UFOs, wicca, and the tarot, but there is also many a website warning against 'the secret societies' that threaten to march towards world hegemony unopposed, possibly under the aegis of the United Nations. And two of our more well-known contemporaries, Osama bin Laden and Dan Brown, have focused a great deal of media attention on such hidden things. Historically speaking, the term 'secret society' (in the alliterative form also known from 'société secrète' and 'geheime Gesellschaft') is closely connected to the turbulent final quarter of the eighteenth century and the conspiracy t

Szabadkőműves összeesküvés az Egyesült Államok léte?

Szabadkőműves összeesküvés az Egyesült Államok léte?

Debrecen - Megmaradás A debreceni kossuth téri tüntetők közösségi weboldala. Mindenkié, aki nem hajlandó elfogadni a szocialista kormány kizsákmányoló politikáját., Szabadkőműves összeesküvés az Egyesült Államok léte? Amerika legrégibb és legfontosabb nemzeti szimbóluma, a 225 éves Nagy Pecsét misztikus titkait értelmezi egy Washingtonban megnyílt kiállítás. Az amerikai kormány így akarja elejét venni annak a rohamosan terjedő nézetnek, hogy a relikvia hemzseg a szabadkőműves és sátánista szimbólumoktól. A napokban Condoleezza Rice külügyminiszter, a Nagy Pecsét jelenlegi őre által megnyitott interaktív kiállítás kurátorai azonban azt a célt tűzték ki maguk elé, hogya saját nézetük szerint értelmezzék az amerikaiak előtt a pecsét részleteinek valódi jelentését. Maga az ominózus ereklye ugyan maradt szépen a helyén, a külügyminisztériumban - amely az első amerikai külügyminiszter (később alelnök, majd elnök) Thomas Jefferson korában lett az otthona -, ám ha valaki elővesz egy egydollárost, annak hátoldalán bátran tanulmányozhatja a mindent látó szemet, a befejezetlen piramist, a latin jelmondatokat vagy a széttárt szárnyú és lábú sasmadarat, amely nyílvesszőket és olajágat tart a karmai között, fehér feje fölött 13 csillag, testén pedig a piros-fehér csíkos zászló. (A kör alakú pecsét két oldalának rajza 1935-ben jelent meg a papírpénzen.) A történészek szerint a pecsét szimbolikájának többféle magyarázása egyidős a Függetlenségi Nyilatkozat 1776-os aláírását követően megrendelt nemzeti jelkép megszületésével. Az eredeti Nagy Pecsét tervét egyébként 1782-ben fogadták el a nyilatkozat aláírói - köztük Thomas Jefferson -, mai formáját pedig 128 évvel később, 1910-ben nyerte el. Egyes kutatók szerint az alapító atyák szabadkőművesek voltak, és a pecséten a társaság titkos szabadkőműves jelei tűnnek fel; hogy a pecsét sátánista, illetve többistenhitre utaló szimbolikája egy új világrend megteremtését jelképezi, amely egyetlen kormány irányítása alá akarja vonni az egész Földet; hogy a 13-as szám hangsúlyos jelenléte (13 lépcsője van a piramisnak, 13 nyílvesszőt tart a sas, 13 csík van a zászlón, 13-13 betűből áll a két jelmondat) a 13 amerikai család hatalmát szimbolizálja; hogy nem is egy, de két pecsét létezett: az egyiken a sas a nyílvesszők felé tekint, ezt háború idején használták, a másikon a madár az olívaágra néz, ez béke idején került elő.

Szabadkőműves páholymunkák

Szabadkőműves páholymunkák

Szabadkőművesség bemutatása, érdekes cikkek és videók a szabadkőművességről. A mai szabadkőművesség az építőművészetből eredő, annak ősi jelképrendszerét avatási szertartásokon átörökítő rend, melynek sarkalatos törvényeit Anderson 1723-ban közzétett alkotmánya rögzíti. A rend célja a kezdet kezdetétől az, hogy ?az egyesség központjává váljék, és eszköz igaz barátság kötésére olyan személyek között, kik nélküle örökös távolságban maradtak volna.? A Magyarországi Nagyoriens szívesen lát soraiban a fenti elvekkel egyetértő és cselekedni kívánó ?szabad és jóerkölcsű? férfiakat. Páholyaiba ugyan kizárólag férfiakat vesz fel, de baráti kapcsolatot ápol a Magyarországon tevékenykedő női és vegyes páholyokkal és szívesen ad felvilágosítást róluk is.

Szakrális geometria

Szakrális geometria

A világon megtalálható szent ábrázolások és összefüggéseik VILÁGBIZTONSÁG: Az Élet-virága, Metatron-koca, az Élet-magja szakrális geometria

Szembeszállnak a régészek a kitalált középkor ötletével

Szembeszállnak a régészek a kitalált középkor ötletével

Az eltűnt idő nyomában Heribert Illig könyve - hasonlóan a németországi debütáláshoz - általános érdeklődést váltott ki szakmai, de a történelem iránt csupán hobbiszinten érdeklődők körében is. Illig állítását - miszerint a 7., 8. és a 9. századot utólag iktatták be a történelembe - a történészek sarlatánságnak tartják. Mivel a német szerző állításait átfogóan eddig nem vizsgálták meg itthon, a Rubicon történelmi folyóirat arra vállalkozott, hogy a kor neves magyar történészeivel, és az Illig által érintett tudományterületek képviselőivel megvitatják: valóban eltűnt-e az a 300 év?

Szent Geometria

Szent Geometria

Annak ellenére, hogy a fizikusok hiába próbálkoztak több mint fél évszázadon át az összes természetes erő egyesítésével egy elméletben, Myron W. Evans vegyészeti fizikus végre sikerrel járt. Einstein és Elie Cartan éleslátására alapozva Evans elmélete a tér-idő geometriájából eredezteti az összes természeti erőt. Ahogy Einstein a gravitiációt a tér-idő görbületének tulajdonította, az új elgondolás az elektromágnesességet a tér-idő torzulásához vagy csavarodásához köti. A gravitáció és elektromágnesesség között fellépő kölcsönhatás lehetősége - amely lehetőség elutasított a mai főbb fizikusi körökben - becslések szerint új fizikabeli eredményekhez vezet, amelyek erő és energia előállítását teszik lehetővé a tér-időből.

Hirdetés
Szent geometria a múltban és ma

Szent geometria a múltban és ma

Videók több dimenziós ábrázolások. A Vesica Pisces, az Élet-virága, az Élet-magja, A Szent Korona, A Metatron-kocka

Távérzékelés - Magyarország

Távérzékelés - Magyarország

A távérzékelés szerves része más élőlények gondolatainak érzékelése, más kifejezéssel: a gondolatolvasás. Ez különösen a kettős vak feladványok metodikájában jelentkezik, a hagyományos remote viewing munka elsősorban az írott, dokumentált, a fizikai formában rögzített, információt vizsgálja, elsősorban az ellenőrizhetőség miatt. Többen, így Joe McMoneagle is olyan technikát használ, ahol a célszemély fotója alapján a keresett szémély által érzékelt külvilágot, információkat szándékozik megszerezni úgy, hogy saját tudatát az adott személy tudatába vetíti, és az ott fellelhető információkat érzékeli. Arról van szó tehát, hogy olyan információkat akarunk ,,kinyerni" amelyek az általunk jelenleg ismert formában fizikailag nincsenek rögzítve, leírva, hanem valakinek a tudatában vannak. Az információk úgy tárolódnak az egyén tudatában, hogy személyes, egyéni világlátásuk, műveltségük alapján jönnek létre. Ez többrétű dolog, mert ha nem valami konkrétumról van szó, mint kalapács, vízibicikli, egy ismerőssel kapcsolatos vélemény, benyomás, akkor már meglehetősen ingoványos, álomszerűnek tűnhet fel az információ. Például valakinek a vágyai, céljai, magáról kialakított önképe egészen ,,szok

The Illuminatus Observor

The Illuminatus Observor

AKA "The Fetch", Dennis has spent nearly 20 years as an international marketing strategist covering fields as diverse as aerospace and telecom. He maintains quality relations at political elite levels the world over. "The Fetch" has spent the last decade developing "the Isisian Codes", a highly evolved form of Gematria in English that reveals the underlying mathematical philosophy of "the Illuminatus".

The New World Order in Bible prophecy

The New World Order in Bible prophecy

The New World Order in Bible prophecy As the 20th-century idols of atheism, humanism and communism are falling worldwide a spiritual vacuum is left that must be filled. In the resulting contest for the souls and minds of Americans in this new world order, the Church faces formidable opponents in godless liberal collectivists, neo-conservative fascists, globalists, New Age religion, Islam and Satanism. No longer are we only threatened from without by a group of balding hard-line Communists - we are now threatened from within - by a group of intelligent, well-dressed globalists who are convincing America and the nations of the world that the only way to lasting world peace is the establishment of a ... "New World Order." New World Order is a term used to describe the uniting of the world's superpowers to secure and maintain global peace, safety, and security. Synonymous with the term New World Order are the terms one world government and globalization. All these terms are used interchangeably and at different times to communicate to different audiences. Make no mistake - they all basically mean the same thing.

The theory with far-reaching influence

The theory with far-reaching influence

The theory with far-reaching influence Erich von Däniken first presented more than forty years ago his theory of extraterrestrial contact with the ancient world. Erich von Däniken is the best-selling non-fiction author of all time. His 29 books have sold more than 63 million copies and have been translated into 32 languages. Besides creating a whirlwind of conspiracy, his work has had a far-reaching influence on entertainment and science.

Titkos társaságok

Titkos társaságok

Információ ami máshol nem hozzáférhető Cikkek, könyvek, stb. Filozófia Ulick Varange:Imperium Forradalmi mozgalmak A Morning Post cikkei Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak Szabadkőművesség Dr. Somogyi István: A szabadkőművesség igazi arca Dr. Friedrich Wichtl: Világszabadkőművesség, világforradalom, világköztársaság Valós történelem Lengyel atrocitások a német kisebbség ellen Lengyelországban 1939-ben

Titkos társaságok (lista)

Titkos társaságok (lista)

Category:Secret societies,Special:Search/Secret societies,Club,College fraternity,Conspiracy theories,Fraternal organization,New World Order (conspiracy),Organization,Satanism,Secre cy,Secret societies A secret society is a social organization that requires its members to conceal certain activities-such as rites of initiation or club ceremonies-from outsiders. Members may be required to conceal or deny their membership, and are often sworn to hold the society's secrets by an oath. The term "secret society" is often used to describe fraternal organizations that may have secret ceremonies, but is also commonly applied to organizations ranging from the common and innocuous (collegiate fraternities) to mythical organizations described in conspiracy theories as immensely powerful, with self-serving financial or political agendas, global reach, and often satanic beliefs.

Titkos társaságok - Amerikai szabadkőműves államok 6/6

Titkos társaságok - Amerikai szabadkőműves államok 6/6

A történész, az embercsoportok, vagy egyének szándékai mentén kialakult eseményeket vizsgálja és ennek megfelelően alakítja ki - remélhetőleg - felelősségteljes, összegező véleményét. Merész feladatra vállalkoztam azzal, hogy röviden, a teljesség lehetősége nélkül felvázoljam a jelenbe torkoló Szabadkőműves Amerika rég és közelmúltjának történéseit anélkül, hogy az események okait és mozgató erőit vizsgálnám. Biztos vagyok benne, hogy az Amerikai Egyesült Államok történelme általánosan, vagy igen jól ismert, ezúttal tehát csak azzal foglalkozom, ami közvetlenül érintette a Szabadkőművességet Amerikában, vagy Amerikát a Szabadkőművességben. Az Amerikai Egyesült Államok alapítása Nyílt titok, hogy a szabadkőművesség fontos mozgatóerőként működött az amerikai forradalom hátterében, és közvetve elvezetett az Amerikai Egyesült Államok köztársaságának megalapításához.

Tuti menü