Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Titkos társaságok, Összeesküvés elmélet linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között: A szabadkőműveseket - Drábik: [2. oldal]
részletek »

Titkos társaságok, Összeesküvés elmélet képes leírás: A szabadkőműveseket - Drábik: [2. oldal]

Képes leírás

Itt vagy: osszeeskuveselmelet.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 115 db
A szabadkőműveseket keresi a Da Vinci-kód írója

A szabadkőműveseket keresi a Da Vinci-kód írója

Dan Brown kedvelt hőse, a tudós-kalandor Robert Langdon a következő regényben Washingtonban nyomozva keresi majd az amerikai történelem rejtélyeit. A Salamon kulcsa címet viselő regény részben a valóságra épül, az igen régi és kiterjedt szervezet tagjai azonban aggódnak a könyv miatt: Akram Elias, a Washingtoni Nagypáholy vezetője az AFP hírügynökségnek elmondta, hogy bár a szerző megkereste őket, nem beszéltek vele túl sokat, így érdeklődéssel várja, hogy Brown mit derít majd ki róluk.

A templomosok utódszervezetei

A templomosok utódszervezetei

Czike László A templomosok utódszervezetei Az ispotályosok 1070-ben, még az első keresztes hadjárat előtt kezdték meg a működésüket, amikor is az olasz kereskedők egy csoportja kórházat alapított Jeruzsálemben, Keresztelő Szent Jánosnak szentelve. Miután 1099-ben a keresztes lovagok el is foglalták a várost, az ispotályosok renddé alakultak és nagymestert választottak. Eredetileg még nem voltak katonai rend, ám a Szent János Lovagjainak Rendje egyre inkább katonai jelleget öltött, amint a templomosok befolyása növekedett. A Szentföld vesztével az ispotályosok (és a templomosok is) Ciprus szigetére szorultak vissza. A templomosok szétverése (1307-1314.) után vagyonuk nagy-részt az ispotályosokhoz került, ami még tovább erősítette az amúgy is igen be-folyásos rendet. Az ispotályos lovagok ezután Rodosz szigetére kényszerültek költözni. Amikor a törökök 1522-ben, három ostrom után átvették az uralmat a sziget fölött, a rend Málta szigetére költözött, ahol felvették a Máltai Szuverén és Katonai Rend, egyszerűbben a Máltai Lovagrend nevet. Ma a máltai lovagok központja Rómában található, és a pápa közvetlen fennhatósága alá tartozik. A lovagrendet több mint negyven ország független nemz

A titokzatos Nibiru bolygó

A titokzatos Nibiru bolygó

A Nibiru bolygóról sokáig csak Zacharia Sitchin elméletében halhattunk, amit természetesen nagy erőkkel cáfoltak a sumerológus kollégák mondván a Nibiru csupán egy mitológikus csillag, egy jelkép, amit a sumérok Marduk isten ötven címének, nevének tulajdonítottak. Sitchin már korábban is feszegette a Nibiru témát és azt, hogy a naprendszerben kell lennie egy Jupiter nagyságú vándorló óriásbolygónak, amelyet a sumérok is ismertek. A Nibiruról Sitchin az ősi sumér szövegekből szerzett tudomást. Akkor jött rá arra, hogy erről az égitestről jöttek az emberiség istenei, az annunakinak nevezett fejlett faj, akiknek nagyszabású tervei voltak a Föld bolygóval. A Nibiru egy nagyon széles elnyújtott elipszis alakú pályán rója a köröket a központi csillaga körül és minden 3600 évben egyszer behatol a naprendszerbe és elhalad a Föld mellett. A Nibiru behatolása a naprendszerbe: A sumérok ezt az időszakot a "Találkozás" idejének nevezték a Nibirut pedig nemes egyszerüséggel a "Találkozás Bolygója" jelzővel illették. A "Találkozás" alatt azt az időszakot értették, amikor a Nibiru keringési pályája metszi a naprendszer bolygóinak pályáját és a Föld közelébe ér. A sumérok meglepően pontos ismeret

A víz ég!!!

A víz ég!!!

A találmány a hidrogént használja erőforrásként úgy, hogy a szénhidrogén-származékok helyett a plazmaállapotú víz juttatja a hidrogént az égéstérbe, így a motor sokkal jobb hatásfokkal rendelkezik. A projekt alapja a víz nukleáris energiájának hasznosítása a robbanómotorok, kazánok, sugárhajtóművek, áramtermelő aggregátorok, szinkrongenerátorok, stb. üzemeltetésében. A jövőben a különböző járművek a vizet tankolják fel.

Az emberi elme totális kontrollja és a Központi Hatalom

Az emberi elme totális kontrollja és a Központi Hatalom

Az emberi elme totális kontrollja és a Központi Hatalom, azaz a megjövendölt Babilon Hitler színre lépésének ideje alatt a világ kormányainak beismert tudományos eredményei szerint - tehát nem a nyilvánosságot jóval megelőző valóság szerint - a fizikusok és a társadalom gondolkodni képes maradéka már tudta, hogy mikrohullámú besugárzással közvetlenül meg lehet változtatni az élőlények, az emberek és az állatok gondolkodását, hangulatát, közvetlenül lehet hatni a motivációikra. Ezt azonnal felfogta mindenki, aki értelmesebb volt, mivel már régen nem volt titok, hogy elektromágneses sugárzással az élő szervezeteknek nemhogy testi funkcióira, valamint puszta életben maradásuk vonatkozásában, hanem a körülmények messze csekély változtatására sokkal érzékenyebb agy szórásával a mentális funkciók bármely részére, illetve teljes egészére "azonnali" befolyást eszközölhetünk, természetesen az agy mikrohullámú besugárzásával magukra a testi, vegetatív funkciók bármelyikére is.

Az X bolygó nyomában

Az X bolygó nyomában

Két évvel ezelőtt elvesztettünk egy bolygót. A csillagászok túl jelentéktelennek találták a Plútót, ezért átsorolták a törpebolygó kategóriába, Patryk Lykawka szerint azonban hamarosan újra kilenc bolygót számlálhatunk majd. ykawka a japán Kobe Egyetem csillagásza, egyike azoknak akiknek meggyőződése, hogy a Plútón túl egy eddig soha nem látott bolygó rejtőzik, ami méretét tekintve megegyezik a Földdel. Lykawka szerint felfedezése a technika fejlődésével csupán idő kérdése. Reményei szerint 5 éven belül megbizonyosodhatunk létezéséről, amire több jel is utal a Kuiper-övben. Véleményével nincs egyedül, azonban mindeddig az ő nevéhez fűződik az úgynevezett X bolygó létezését bizonyító legátfogóbb kutatás, melynek már a bolygótudósok is egyre nagyobb figyelmet szentelnek.

Az X bolygó nyomában

Az X bolygó nyomában

Az X bolygó nyomában Két évvel ezelőtt elvesztettünk egy bolygót. A csillagászok túl jelentéktelennek találták a Plútót, ezért átsorolták a törpebolygó kategóriába, Patryk Lykawka szerint azonban hamarosan újra kilenc bolygót számlálhatunk majd.

Badiny Jós Ferenc magyarságkutató

Badiny Jós Ferenc magyarságkutató

BADINY JÓS FERENC 95. születésnapjára (2004. június 3.) jelent meg e kötet, mely két új írását tartalmazza a jeles tudósnak, akinek ezúttal is további alkotó éveket s jó egészséget kívánunk mindnyájunk érdekében, mindnyájunk örömére! Nem jöttünk mi sehonnét. - A mi őshazánk a Kárpát-medence. Ez az én szilárd hitem, amit bizonyítani is tudok a vértesszőlősi 350 000 éves ember hagyományaival. - E hagyományok valójában fizikai létezések. Ugyanis a régészek megtalálták koponyájának nagy részét, melynek kapacitás-mérete 1400 köbcentiméter. (A mai emberé 1460.) Csontjaiból is néhányat és azután egy mészkőlapon a lábnyomát is. A régészet nevet is adott neki, így nevezik: Homo (erectus) Sapiens Paleohungaricus.

Belső Föld vizsgálat

Belső Föld vizsgálat

Amíg a kutatási eredményekhez hozzájutunk (ami 2011 augusztusában várható), nos addig is koncentráljunk arra amit tehetünk. Bár nem kapcsolódik szorosan a témához, de szellemi felemelkedésünk érdekében is ajánlom az önellátó gazdálkodással és környezetvédelemmel kapcsolatos kisfilmeket:

Hirdetés
Bilderberg

Bilderberg

Did you know that most of the money in the world is controlled by secretive financial/political/military clubs that meet in secret behind the scenes? Welcome to the shady world of the Bilderbergerg Conferences and see evidence proving that the club was set up by an ex-Nazi SS officer. Evidence also that key players are high degree freemasons who have 'gone over to the dark side'. Inluded an interactive web forum at https://217.72.179.7/members/www.bilderb erg.org/phpBB2/

David Icke adatlap, videók

David Icke adatlap, videók

a legjobb Az egykori BBC riporter, David Icke követői szerint számos hatalommal rendelkező ember, mint például George W. Bush, vagy ... földökönkívükiekhez tartozó, alakváltoztató hüllőfélék csoportjába tartozik. Icke szerint Diana hercegnő ezt meg is ... ...

David Icke könyvajánló

David Icke könyvajánló

David Icke feltárja a globális események mögötti valóságot, amely az emberi létezés jövıjét alakítja, és a világot, melyet gyermekeinkre hátrahagyunk. Félelem nélkül, határozott kézzel lerántja a leplet egy elképesztı egymásbaágyazódó manipulációs hálózatról. Bemutatja, hogy ugyanaz a néhány ember, titkos társaság és szervezet kontrollálja életünk mindennapjait. İk tervelik ki a háborúkat, az erıszakos forradalmakat, a terrorista merényleteket és a politikai orgyilkosságokat; ık tartják kézben a kemény drogok és fegyverek, sıt az információ világpiacát és a média idomító gépezetét. A XX. század és az azt megelızı korok minden egyes negatív globális eseménye ugyanazon Globális Elithez vezethetı vissza, és a belekeveredett nevek némelyike nagyon is jól ismert. Ezelıtt még soha senki sem tárta fel ezt a hálózatot ilyen részletes és elsöprı módon a személyzetével és a módszereivel egyetemben. Ha el akarod kerülni, hogy darabokra törjön a világképed, akkor tartsd távol magadat ettıl a könyvtıl! Icke feltárja a globális összeesküvés

Dekabrista felkelés

Dekabrista felkelés

Amikor a Napóleon seregét üldöző orosz katonák előtt feltárult Európa, melyet addig mesterien - és mesterségesen - zártak el előlük, hirtelen rádöbbentek az orosz valóságra. Nemcsak a franciás műveltségű tiszteknek, hanem az egyszerű muzsikoknak is felnyílt a szemük. Ezzel a győztes hadsereg hátországa erkölcsi vereséget szenvedett. Az igazi csalódás akkor érte a falvaikba hazatérőket, amikor ugyanúgy folytatódott minden, mint annak előtte: a muzsikokat botozták és rabszolgamunkát végeztettek velük. Ez is hozzájárult a kirobbant dekabrista felkeléshez. A felszabadító háborúban a francia forradalom eszméivel megismerkedő előkelő tisztek titkos köreiben sokat vitatkoztak Oroszország új alkotmányának különböző modelljeiről. Egy pétervári csoport az amerikai minta alapján a birodalom föderatív átszervezését magába foglaló alkotmányos monarchiára törekedett. Az Ukrajnában tevékenykedő Déli Társaság ezzel szemben erős központi hatalmat követelt, mivel szerinte csak ez tudná biztosítani a jobbágyfelszabadítás lebonyolítását, a földbirtokok újrafelosztását, a népoktatás fejlesztését és az egyenlők társadalmának megteremtését. 1815-től tíz év alatt kétszáznyolcvan forrongás, katonai lázadás robbant ki Oroszország számos pontján. 1820-ban pedig valóságos parasztháború folyt: a Don vidékén lázongó parasztok a jobbágyrendszer eltörlését követelték. A forradalmi helyzet irányítására titkos társaságok alakultak. Szentpétervárott a Védelmi Szövetség és az Északi Titkos Társaság, a délvidéken pedig a Pavel Pesztyel gárdatiszt által alapított Déli Titkos Társaság. Zöld lámpa néven egy irodalmi társaság is csatlakozott a radikális változást követelőkhöz. Ez utóbbihoz tartozott Alekszander Puskin is. A társaságok tagsága többnyire katonatisztekből állt. Szinte valamennyien nemesek voltak hatalmas birtokokkal és szédítő karriert kínáló társadalmi ranggal. Ki legyen a cár?

Diana hercegnő halála

Diana hercegnő halála

Az ezredforduló egyik legelterjedtebb összeesküvés-elmélete szerint az 1997-ben egy autóbalesetben elhunyt Diana hercegnőt valójában a brit királyi család gyilkoltatta meg. Diana walesi hercegnő halálának körülményeiről, a feltételezett összeesküvésről az elmúlt bő évtizedben rengeteg könyv született, így nem vállalkozhatunk arra, hogy mindet ismertessük. A legelterjedtebb elmélet minden bizonnyal az, hogy a nép körében rendkívül népszerű elvált hercegnőt az akkortájt rendkívül népszerűtlen királyi család gyilkoltatta meg. Emlékhely a Harrods áruházbanEmlékhely a Harrods áruházban Az okok a híveknek rendkívül kézenfekvőek: halálakor Diana Dodi Fayeddel, a Harrods áruház és a Fulham labdarúgóklub tulajdonosa, Mohamed Fayed fiával járt, mi több, állítólag a házasságot fontolgatták, és ami még ennél is jobban elborzasztotta a brit királyi családot, Diana állítólag gyermeket várt. Márpedig Károly walesi herceg nem akarta, hogy fiainak arab származású féltestvére legyen - szól az elmélet. Az 1997. augusztus 31. éjszaka bekövetkezett baleset után a hercegnő volt lakája, Paul Burrel egy hatalmas botrányt kavaró könyvben azt állította, Dianát meggyilkolták, és hasonló véleményen volt M

Dobogó: Mítikus Magyar Történelem

Dobogó: Mítikus Magyar Történelem

Sok videóval, jobbklikk és letöltés!!! SZÁNTAI LAJOS: "És láttaték egy nagy jel az égen..." - A beavatás útja a szilágylompérti templom mennyezetkazettáin Kicsoda PAP GÁBOR? MIVÉ LETTEK A MAGYAR ÉRTÉKEK? Dr. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF: A Szent Korona tan mai hatásai SZÉKELYDÁLYA - FÉNYHOZÓK In memoriam Árva Vince atya PAP GÁBOR: "Mint fent úgy lent" - Természetes társadalom, szerves műveltség, alapelvek, távlatok és lehetőségek MOLNÁR V. JÓZSEF: Mit üzen a virágszőnyeg az Úrnapi körmeneten? CSONTVÁRY NYOMÁBAN SZÍRIÁBAN ÉS LIBANONBAN (1. rész) SZÁNTAI LAJOS: Árgyélus és Tündér Ilona II. MAGYAR - MADJAR KURULTAJ SZÁNTAI LAJOS: Az örök fény útja és a Magyar Szent Korona CSONTVÁRY NYOMÁBAN LIBANONBAN (1. rész) SZÁNTAI LAJOS: Nagy Lajos király őskeresése PAP GÁBOR: Csontváry 2. rész PAP GÁBOR: Csontváry 1. rész VÖRÖS GYŐZŐ előadása: Az egyiptomi magyar ásatások 100 éve LÁPOSI TERKA-SZÁNTAI LAJOS: A Csudakard története SZÁNTAI LAJOS: Egyiptom, a régiség mítosza MOLNÁR V. JÓZSEF: "Fényös, fényös villanás..." "Ott ahol, zúg az a négy folyó..." Dél "Ott ahol zúg az a négy folyó..." - Kelet SZÁNTAI LAJOS: Szent László király PAP GÁBOR: "Adj magyarságot a magyarnak" 2. rész PAP

Drábik János előadásai

Drábik János előadásai

Dr. Drábik János közíró letölthető előadásai. A hallgató mindent megtudhat a bankrendszer működéséről, a globálisan szervezett magánhatalom felépítéséről és működéséről. Leleplezi a nemzetközi pénzügyi oligarchia titkait és beszél a globális összeesküvés szervezeteiről, mint például a Bilderberg-csoportról vagy a Trilaterális Bizottságról. Felvázol megoldásokat is a pénzügyi válságból való kilábalásra.

Drábik: Képzelődés vagy összeesküvés 3.

Drábik: Képzelődés vagy összeesküvés 3.

Az egyik behatolás a hivatalos diplomáciai kapcsolatokon keresztül történt az 1780-as években, amikor még a Konföderáció cikkelyei, azaz az Egyesült Államok első alkotmánya volt érvényben, a hatalom súlypontja pedig az egyes tagállamoknál volt, és az államszövetség élén olyan kongresszus állott, amelynek elsősorban a külügyek irányítása, az indiánok felügyelete, a közös pénz és mértékrendszer kialakítása, a vitás kérdések rendezése és a posta működtetése volt a feladata. A Konföderációt megbénította, hogy az élén álló testület, a Kongresszus nem alkothatott törvényeket, nem vethetett ki adókat és vámokat, s ily módon nagyobb hadereje sem lehetett. Az európai nagyhatalmak, és a mögöttük meghúzódó háttérhatalom, nem igen tartottak tiszteletben egy olyan államot, amelynek nem volt erős hadserege. Amerikának ebben az időben már volt képviselője Franciaországban, még a forradalom kitörése előtt. Az egyikük Benjamin Franklin, a másik pedig Thomas Jefferson volt. Mindkettő magas-rangú szabadkőműves, és ezért rendszeresen meghívást kaptak a francia Grand Orient páholyokba. Franklin, aki ismert író, filozófus és tudós volt, a Quaker felekezethez tartozott. 1731-ben lett szabadkőműves, amikor csatlakozott a philadelphiai Szent János páholyhoz. Hamarosan ő lett ennek a páholynak a nagymestere, és 1749-ben az egész tartomány legmagasabb-rangú szabadkőművese. Amikor az 1770-es években Franciaországban képviselte az amerikai brit gyarmatokat, a 'Kilenc nővérhez' címzett páholy nagymestere lett. Ennek volt a tagja Danton, továbbá Lafayette márki és Paul Jones, mindketten az amerikai függetlenségi háború hőseinek számítanak. Diplomataként Benjamin Franklin arra használta fel szabadkőműves kapcsolatait, hogy pénzügyi támogatást gyűjtsön az amerikai forradalom részvevői számára. Franklin az amerikai forradalmat megelőző időkben szoros kapcsolatban állt a brit szabadkőművesség kiemelkedő vezetőivel is. Ezek közé tartozott Francis Dashwood, az akkori angol pénzügyminiszter, aki megalapította a 'Wycombi Szent Ferenc Szerzetesei' elnevezésű titkos társaságot, amelyet a londoniak csak 'Hellfire Clubnak', a 'Pokol tüze' klubjának neveztek. Dashwood húsz éven át volt a brit alsóház, majd ugyanennyi ideig a lordok házának a tagja, és nemcsak tanácsadója, de barátja is volt III. György királynak. Dashwoodot az itáliai Firenzében avatták szabadkőművessé. Amikor visszatért Angliába, létrehozta a 'Society of Dilettanti' elnevezésű társaságot, amely az iszákos és szexuálisan kicsapongó élvhajhászokat tömörítette. Otthonában, Wycombe-ban, görög és római istenek képeivel díszítette a falakat. Amikor Olaszországba visszatért, számos vezető szabadkőművessel lépett kapcsolatba 1739-ben. Rómába is ellátogatott, és részt vett az új pápa beiktatásán, noha közismerten katolikus-ellenes volt. Az előző pápa 1738-ban megtiltotta a szabadkőművességben való részvételt, és kiközösítette azokat a katolikusokat, akikről ismertté vált, hogy szabadkőműves páholyok tagjai. Amikor Angliába visszatérve létrehozta a Hellfire Klubot, Dashwood már tagja volt egy újdruida rendnek is, amely a 'Druida Egyetemes Szövetség' nevet viselte. Ezt a szervezetet azért hozták létre 1717-ben, hogy újrakeltse az ősi kelta vallást, amit William Blake, a nagy költő is megjövendölt, aki egyben a Rózsakeresztes Rend nagymestere is volt. Amikor ismertté vált, hogy a Hellfire Klubban szexuális kicsapongásokra kerül sor, akkor a Druida Rend visszavonta Dashwoodtól a druidizmus gyakorlására adott engedélyét. Amikor III. György 1760-ban trónra lépett, a Hellfire Klub tagjai magas állami tisztségeket kaptak. Ekkor lett Dashwood pénzügyminiszter. A Hellfire Klub neves tagjai közé tartozott London főpolgármestere, a Walesi herceg és Benjamin Franklin. Franklin 1758-ban azért látogatott Angliába, hogy támogatást szerezzen az amerikaiak nagyobb önrendelkezéséhez. Többször is tanácskozott Dashwooddal Wycombe-ban, ahol megvitatták, miként lehetne London és az amerikai kolóniák viszonyát megjavítani. Franklin 1773-ban újból Londonba ment, és találkozott Dashwooddal. John Wilkes képviselő, aki a Hellfire Klubnak is a tagja volt, erőteljesen támogatta az amerikaiak függetlenedési törekvéseit. Azt állította, hogy a Hellfire Klubnak a belső körei politikai összeesküvők, akik valójában meg akarják fosztani az amerikaiakat demokratikus jogaiktól. Amikor kitört a háború Anglia és az amerikaiak között, a forradalom élére George Washington tábornok került.

Tuti menü